Handelsbetingelser

 
Handelsbetingelser

Købsvilkår
Nedennævnte vilkår gælder for levering af varer, som er købt igennem Telekæden og TKmobil.

Fortrydelsesret
Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives på tlf.: 70 120 100, e-mail: kundeservice@telekaeden.dk eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Indenfor 14 dage fra, at du har givet besked om, at du fortryder, så skal du fremsende varen. Du betaler selv for omkostningerne for tilbagesendelsen af varen, ligesom du har risikoen for at varen kommer frem til leverandøren i uskadt stand. Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 100 kr.

Manglende original emballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for tv-skærme og lignende. For denne type varer skal man kontakte kundeservice på tlf.: 70 120 100 eller e-mail: kundeservice@telekaeden.dk.

Da vi skal kunne undersøge varen inden vi kan returnere pengene til din konto, så vil du få rentegodtgørelse, såfremt vi overskrider 14 dage fra det tidspunkt, hvor du har fortrudt købet.
Vi laver en konkret vurdering af varens nye salgspris og dermed varens værdiforringelse. Varen der returneres i ubrudt original emballage, der ikke har været taget i brug, der vil du modtage det fulde beløb retur på din konto.

Varer undtaget fortrydelsesretten:

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

1. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
2. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på,

Du mister altså din fortrydelsesret, hvis du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret eller du bryder plomberingen på lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.

Vilkår for fortrydelsesret:
Vælger du, at returnere en varer, der er taget i brug eller bare testet, så er der forskel på, om en vare er forseglet eller ej.
Du skal selv afholde omkostninger i forbindelse med returnering. Det være sig fragt, forsikring og emballage. Du hæfter for eventuelle skader, der måtte undergå varen indtil den er retur, hvorfor kunden opfordres til at forsikre pakken/varen.

Forseglede varer:
En del af vores varer er forseglede/plomberede enten i form af plastfilm eller anden afdækning af varen. Dette er ikke en del af emballagen.

Værdiforringelse for varer, der ikke er forseglede:
Telefoner og udstyr, hvor varen ikke af afdækket af en plastfilm eller anden forsegling. Du kan her udnytte din fortrydelsesret. Ved modtagelsen af varer vil vi undersøge om varen er blevet værdiforringet. Det betyder, at vi konkret og individuelt vurderer den returnerede vare i forhold til den pris, hvortil den kan sælges igen. Forskellen fratrækker vi de beløb, som du har til gode.

Værdiforringelse:
Alle modtagne varer gennemgås konkret. Varer som er åbnet og brugt bliver vurderet for eventuel værdiforringelse. Værdiforringelse bliver fratrukket inden udbetaling. Opgørelse af værdiforringelse opgøres som reel mulig ny salgspris fratrukket oprindelig salgspris.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
Telekæden
Jomfruløkken 2
8930 Randers NØ

Personlige oplysninger
De personlige oplysninger, som Telekæden modtager, skal og bliver naturligvis behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Telekæden er forpligtet til at overholde Persondataloven og den til enhver tid gældende databehandlingslovgivning.

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

Vi registrerer og videregiver dine personoplysninger for at kunne levere varen til dig. Vi videregiver dit navn og adresse til Post Danmark for at de kan levere pakken til dig.

Personoplysningerne registreres hos Telekæden og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige på www.telekaeden.dk er Jesper Andersen

Som registreret hos Telekæden A/S, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: kundeservice@telekaeden.dk

Forudsætninger for at kunne være bestille et abonnement
En forudsætning for at oprette et abonnement hos Telekæden er, at du oplyser dit CPR. nr. og er fyldt 18 år.

Reklamation
Den danske købelovs regler for reklamation gælder også for varer købt hos Telekæden. Det betyder, at du inden for rimelig tid efter at en defekt er, eller burde være, opdaget, skal reklamere. Der skal dog under alle omstændigheder reklameres senest 2 år efter varens modtagelse.

Du kan enten få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Ved varer købt til erhverv er der 1 års reklamationsfrist efter varens modtagelse.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger. Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Varen sendes til:
Telekæden
Jomfruløkken 2
8930 Randers NØ

Levering
Telekæden regner normalt med at levering kan ske i løbet af få dage efter at en ordre er registreret. Der vil dog kunne være en leveringstid på op til 8 arbejdsdage.

I forbindelse med kampagnetilbud vil leveringstiden dog være som angivet i ordrebekræftelsen.

Levering finder sted til den adresse, som du har opgivet eller til den butik, du har ønsket at afhente varen. I sådanne tilfælde påtager Telekæden sig uden urimelig forsinkelse at underrette kunden.

Telekæden anvender Post Nord til at levere varer.

Bestillingsbekræftelse
Efter at du har accepteret et tilbud, modtager du pr. e-mail en bestillingsbekræftelse.

Oplysninger om produkter
Billeder af produkter er søgt gengivet så realistisk som muligt, men der kan af tekniske årsager ikke garanteres, at produkternes virkelige udseende bliver helt nøjagtig.

Særlig regel omkring produkter til fysisk træning og aktivitet
Ved brug af visse produkter skal der udvises stor forsigtighed. Produkterne kan være farlige at anvende, følg derfor nøje instruktionerne som medfølger. Bemærk at enhver form for anvendelse af produkterne sker på eget ansvar, således kan Telekæden ikke drages til ansvar for skader eller andre forhold, som direkte eller inddirekte opstår, i forbindelse med anvendelsen af produktet.

Bestilling
Køber afgiver sin bestilling via denne webside. Det er en udtrykkelig forudsætning, at bestiller er fyldt 18 år.

Pris
Pris på varen fremgår inden der indgås en aftale.
Telekæden forbeholder sig ret til prisændringer uden varsel.

Betaling
Betaling sker via betalingskort eller netbetaling. Vi understøtter følgende korttyper: Dankort, VISA/Dankort, VISA og MasterCard/Eurocard. Betaling foregår således, at når den ønskede vare er udvalgt, oplyses navn og adresse samt e-mailadresse. Derefter kreditkorttype, udstedelsesland, kreditkortnummer samt udløbsdato, hvorefter der skal godkendes betaling. Kunden modtager en ordrebekræftelse og Telekæden bestiller varen hos sin leverandør. Når varen afsendes, sender Telekæden besked, således at betalingsbeløbet trækkes på kundens konto.

Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.

Betales der med et internationalt betalingskort, reserveres beløbet med det samme.

Frigørelsesårsager
Telekæden er ikke forpligtet af indgåede aftalers opfyldelse, hvis disse besværes eller fordyres væsentligt af nogen omstændighed, fx. krig, indgriben fra myndigheder, uroligheder, indskrænkninger i energitilførelsen, arbejdsmarkedsforstyrrelser, forbud, restriktioner, udeblivende import- og eksporttilladelse, ulykkestilfælde, ugunstig transport, vejrlige forhold eller udeblivende leverancer fra underleverandører eller forhold leverandøren ikke med rimelighed har kunne forudse på tidspunktet for aftalens indgåelse. Telekæden giver kunden meddelelse inden rimelig tid efter at det står klart, at aftalen ikke kan opfyldes.

Begrænsning af erstatningsansvar (gælder kun erhvervsdrivende)

Telekædens ansvar til at svare skadeserstatning er med mindre der er udvist grov forsømmelighed begrænset til et samlet beløb svarende til købesummen. Kun ansvar for direkte tab er omfattet. Indirekte tab, så som tab i virksomhed, er således ikke dækket.

Nærmere oplysninger om Telekæden:
Telekæden er ejet af Mobilevalue Aps
Adresse: Jomfruløkken 2, 8930 Randers NØ.
E-mail: kundeservice@telekaeden.dk.
Webside www.telekaeden.dk eller www.tkmobil.dk.
Telefonnummer 70 120 100.
CVR: 32562787

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kundeservice@telekaeden.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

www.naevneneshus.dk


Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her -http://ec.europa.eu/odr

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 14.02.2022.

Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
Telekæden
Jomfruløkken 2
8930 Randers NØ

E-mail: kundeservice@telekaeden.dk.
Webside www.telekaeden.dk
Tlf: 70 120 100

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

Bestilt den:

Modtaget den:

Forbrugerens navn:

Forbrugerens adresse:

Forbrugerens underskrift:

Dato:

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Ring til os på tlf: 70 120 100
Ring til os på
tlf: 70 120 100
Send en mail på kundeservice@telekaeden.dk
Send en mail på
kundeservice@telekaeden.dk
Gratis & hurtig levering
Gratis &
hurtig levering
Emærket - sikker handel
Emærket
- sikker handel
© Copyright Telekæden A/S 2001 - 2024
Handelsbetingelser
v4
Følg Telekæden på Facebook
Live chat